Muziek- en Cultuurcentrum Forte

MC Forte: een degelijke en betrouwbare partner voor iedereen die muziekonderwijs wil volgen! Betaalbaarheid en veiligheid staan voorop. MC Forte maakt alleen gebruik van conservatorium afgestudeerde docenten, in het bezit van een pedagogisch-didactische aantekening (docerend musicus). Alle docenten beschikken over een geldige Verklaring omtrent het Gedrag.

Maandag-Zaterdag: Lessen worden gegeven volgens afspraak met de docenten Uitgezonderd schoolvakanties, zon- en feestdagen